IV Memoriał Tarnowskich Brydżystów

<<   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 ...  >>
 <      > 

 
 numerykont
rakt
rozg
rywa
wistlewzapisPT
N-SE-WNSEWNSEW
 11252hNsQ+2170 -1.501.50
 12223hNc5+1170 -1.501.50
 13242hNs4+2170 -1.501.50
 14212hNs4+2170 -1.501.50
 15234hNc10-1 50-7.137.13
 31202hNc10+2170 -1.501.50
 32171hNc4+3170 -1.501.50
 33193ntNs4-1 50-7.137.13
 34164hNc10=420 4.63-4.63
 35184hNdA=420 4.63-4.63
 36303hNdA+1170 -1.501.50
 43272hNsQ+2170 -1.501.50
 38294hNdA=420 4.63-4.63
 41264hNsQ=420 4.63-4.63
 45284hNc10=420 4.63-4.63
 39422hNc9+2170 -1.501.50
 37444hNc10=420 4.63-4.63
 4046TD    2.000.00

ROZDANIE 14

E
nikt

S  8 3
H  K J 5 4
D  10 9 7
C  A Q 9 7
 
S  10 9 6 2
H  A 8 6
D  5 3 2
C  6 5 2
14S  Q J 7 4
H  Q 9
D  A Q J 6 4
C  10 4
 S  A K 5
H  10 7 3 2
D  K 8
C  K J 8 3
 
Ilość lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N8710710 E56363
S8710710 W56363
Minimax: 4H N, +420
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary.4.0.0.28 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-11-08 o 14:58:00