IV Memoriał Tarnowskich Brydżystów

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 ...  >>
 <      > 

 
 numerykont
rakt
rozg
rywa
wistlewzapisPT
N-SE-WNSEWNSEW
 11214hWs5-2100 0.19-0.19
 12234cNh3=130 1.06-1.06
 13253hWs8-150 -1.131.13
 14224cNh7+1150 1.88-1.88
 15244cNs6=130 1.06-1.06
 31163sxEhQ-2300 5.63-5.63
 32184cNs3=130 1.06-1.06
 33203ntNs3-1 50-3.883.88
 34171ntNh3+2150 1.88-1.88
 35192sEhQ-150 -1.131.13
 36264cNh5=130 1.06-1.06
 41283ntSs7-1 50-3.883.88
 45303cNh5+2150 1.88-1.88
 39274hWs8-2100 0.19-0.19
 43294cNs3+1150 1.88-1.88
 37425cNdK-1 50-3.883.88
 40443ntSs7-1 50-3.883.88
 3846TD    2.000.00

ROZDANIE 11

S
nikt

S  8
H  A 8 2
D  J 4 3
C  A Q 10 7 6 4
 
S  10 7 5
H  K 10 9 4
D  A 9 8 2
C  J 2
11S  K J 6 3 2
H  J 7 6 5 3
D  K 5
C  K
 S  A Q 9 4
H  Q
D  Q 10 7 6
C  9 8 5 3
 
Ilość lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N965810 E47842
S965810 W47842
Minimax: 4Hx E, +300
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary.4.0.0.28 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-11-08 o 14:58:00