IV Memoriał Tarnowskich Brydżystów

<<  ... 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 <      > 

 
 numerykont
rakt
rozg
rywa
wistlewzapisPT
N-SE-WNSEWNSEW
 11221ntWd2+1 1202.75-2.75
 12243ntEd2-1100 6.75-6.75
 13213ntEs3-2200 8.75-8.75
 14234hEd10-2200 8.75-8.75
 15253ntEh5= 600-6.006.00
 31173ntEc3-1100 6.75-6.75
 32193ntWc2= 600-6.006.00
 33163ntEh4= 600-6.006.00
 34183ntEc3-1100 6.75-6.75
 35203ntEc3= 600-6.006.00
 45273ntWd4-1100 6.75-6.75
 37293ntEh4= 600-6.006.00
 43263ntEc3= 600-6.006.00
 39283ntEc3-1100 6.75-6.75
 41303ntEh4= 600-6.006.00
 40423ntEc3= 600-6.006.00
 38443ntEc3= 600-6.006.00
 3646TD    2.000.00

ROZDANIE 19

S
EW

S  K J 9
H  9 7
D  Q 8 7 4
C  A 7 6 2
 
S  Q 10 4
H  A Q 3 2
D  9 6 5
C  Q J 8
3S  A 8 6 5
H  K 10 6
D  A K J 3
C  10 4
 S  7 3 2
H  J 8 5 4
D  10 2
C  K 9 5 3
 
Ilość lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N54457 E88886
S54457 W88886
Minimax: 2N W, -120
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary.4.0.0.28 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-11-08 o 14:58:00