IV Memoriał Tarnowskich Brydżystów

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 ...  >>
 <      > 

 
 numerykont
rakt
rozg
rywa
wistlewzapisPT
N-SE-WNSEWNSEW
 11184sSh3+1450 -0.560.56
 12204sNhA+1450 -0.560.56
 13174sNhA+1450 -0.560.56
 14194sNc10+1450 -0.560.56
 15164sSh4+1450 -0.560.56
 21284sSh4+1450 -0.560.56
 22305sSh4=450 -0.560.56
 23274sNhA+1450 -0.560.56
 24294sNhA+1450 -0.560.56
 25264sNc10+1450 -0.560.56
 43385hxEsA-4800 8.00-8.00
 32405sNhA=450 -0.560.56
 41375sNhA=450 -0.560.56
 45394sNc10+1450 -0.560.56
 35364sNhA+2480 0.44-0.44
 33424sNc9+1450 -0.560.56
 31444sNc10+1450 -0.560.56
 3446TD    2.000.00

ROZDANIE 8

W
nikt

S  K Q 9 4 3
H  K
D  K Q J
C  A Q 9 7
 
S  6 5
H  9 4 3 2
D  10 6 2
C  8 6 3 2
8S  10 8
H  A J 8 7 6 5
D  A 8 4 3
C  10
 S  A J 7 2
H  Q 10
D  9 7 5
C  K J 5 4
 
Ilość lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N10116811 E22752
S10116811 W22752
Minimax: 4S N, +450
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary.4.0.0.28 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-11-08 o 14:58:00