IV Memoriał Tarnowskich Brydżystów

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 ...  >>
   > 

 
 numerykont
rakt
rozg
rywa
wistlewzapisPT
N-SE-WNSEWNSEW
 11164sNh10+2480 0.94-0.94
 12184sNh10+2480 0.94-0.94
 13204sNh10=420 -0.750.75
 14176sNh8=980 10.88-10.88
 15195sNh10+1480 0.94-0.94
 21266sNs2-1 50-9.949.94
 22284sSh10+2480 0.94-0.94
 23304sNh10+2480 0.94-0.94
 24274sNdJ+2480 0.94-0.94
 25295sNh10+1480 0.94-0.94
 31364sNh8-1 50-9.949.94
 41386sNdK=980 10.88-10.88
 45404sNh10+2480 0.94-0.94
 34376sNs8-1 50-9.949.94
 43394sNdJ+1450 0.19-0.19
 32424sNd10+2480 0.94-0.94
 35444sNs2+1450 0.19-0.19
 3346TD    2.000.00

ROZDANIE 1

N
nikt

S  Q J 10 9 6 5
H  J
D  4
C  K 10 9 7 4
 
S  A 3
H  K 9 7 6 3 2
D  Q 2
C  J 6 5
1S  8 2
H  10 8
D  K J 10 9 7
C  Q 8 3 2
 S  K 7 4
H  A Q 5 4
D  A 8 6 5 3
C  A
 
Ilość lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N911679 E41563
S911779 W41563
Minimax: 4S N, +450
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary.4.0.0.28 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-11-08 o 14:57:59