IV Memoriał Tarnowskich Brydżystów

<<  ... 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 <      > 

 
 numerykont
rakt
rozg
rywa
wistlewzapisPT
N-SE-WNSEWNSEW
 11352cEh7= 90-0.440.44
 12321ntWh9+1 120-1.311.31
 13342cEh7= 90-0.440.44
 14312cWcA+2 130-1.631.63
 15331hNsJ-1 100-0.690.69
 36253ntWs6-3300 8.69-8.69
 37222ntEh8-1100 4.44-4.44
 38243cWh10= 110-1.061.06
 39213cEh8-1100 4.44-4.44
 40233cWdK= 110-1.061.06
 26202cWh10+1 110-1.061.06
 43172ntWh5+1 150-2.252.25
 28191hNdA=80 4.00-4.00
 41162cWh10= 90-0.440.44
 45182cWh5= 90-0.440.44
 29422cWs6+1 110-1.061.06
 27443hxNc7-2 500-9.699.69
 3046TD    2.000.00

ROZDANIE 23

S
obie

S  K 9 7 6
H  Q 10 9 5 2
D  K 6
C  A J
 
S  Q 8 3
H  A K 6 4
D  Q 8 4 3
C  K 4
7S  J 10 5
H  J 3
D  A 7
C  Q 9 8 7 3 2
 S  A 4 2
H  8 7
D  J 10 9 5 2
C  10 6 5
 
Ilość lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N67765 E76668
S67765 W76668
Minimax: 1N E, -90
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary.4.0.0.28 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-11-08 o 14:58:00