IV Memoriał Tarnowskich Brydżystów

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 ...  >>
 <      > 

 
 numerykont
rakt
rozg
rywa
wistlewzapisPT
N-SE-WNSEWNSEW
 11176sEcA-3300 10.63-10.63
 12195sxEcA-1200 8.88-8.88
 13164sEdK+1 650-5.815.81
 14185cxNd6-1 2002.69-2.69
 15204sWdK+2 680-6.446.44
 21274sWdK+1 650-5.815.81
 22294sWdK= 620-5.005.00
 23265sEcA-1100 7.38-7.38
 24284sWdK= 620-5.005.00
 25304sEd7= 620-5.005.00
 45374sEh2= 620-5.005.00
 32395sEd7-2200 8.88-8.88
 43364sEcA= 620-5.005.00
 34384sWdK+1 650-5.815.81
 41406sWdK-1100 7.38-7.38
 35424sEd7-2200 8.88-8.88
 33444sWh10+1 650-5.815.81
 3146TD    2.000.00

ROZDANIE 10

E
obie

S 
H  Q 10 9 4
D  K Q 5 3
C  K 10 9 4 3
 
S  K Q 4
H  A K 8 6
D  A 10 8 4
C  Q J
10S  A J 9 7 6 5
H  J 5 3
D  J 6 2
C  2
 S  10 8 3 2
H  7 2
D  9 7
C  A 8 7 6 5
 
Ilość lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N434410 E810883
S434410 W810883
Minimax: 5Cx N, -200
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary.4.0.0.28 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-11-08 o 14:58:00