IV Memoriał Tarnowskich Brydżystów

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 ...  >>
 <      > 

 
 numerykont
rakt
rozg
rywa
wistlewzapisPT
N-SE-WNSEWNSEW
 11201ntWh7= 90-1.751.75
 12173hNc7-1 100-1.811.81
 13193ntWh7-2200 5.75-5.75
 14161ntWh7-2200 5.75-5.75
 15181ntWh7= 90-1.751.75
 21303sEhQ= 140-3.503.50
 22271ntWh7= 90-1.751.75
 23291ntWh7= 90-1.751.75
 24261ntWh3+1 120-2.812.81
 25281ntWh7= 90-1.751.75
 31401ntWh7= 90-1.751.75
 43372ntWh7-1100 3.31-3.31
 33392ntWh7-2200 5.75-5.75
 41361ntWh7= 90-1.751.75
 45382ntWh7-1100 3.31-3.31
 34421ntEh5= 90-1.751.75
 32441ntWh7= 90-1.751.75
 3546TD    2.000.00

ROZDANIE 4

W
obie

S  K J 9
H  K 10 8 7 3
D  7 5
C  5 4 3
 
S  A 8 6 4
H  A 4
D  A K Q 3
C  K 10 8
4S  10 7 5 2
H  6 5
D  10 6 4 2
C  J 9 7
 S  Q 3
H  Q J 9 2
D  J 9 8
C  A Q 6 2
 
Ilość lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N54746 E79696
S64747 W79696
Minimax: 1S E, -140
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary.4.0.0.28 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-11-08 o 14:57:59