XXIII Mauzoleum Bema Tarnów 2008-11-09

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 ...  >>
 <      > 

 
 numerykont
rakt
rozg
rywa
wistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 11173ntEd6+3 69017.3182.69
 12193dxNh5-3 50071.1528.85
 13163ntEsQ+2 66036.5463.46
 14183ntWsQ+2 66036.5463.46
 15203ntEd6+1 63055.7744.23
 21273ntWsQ+2 66036.5463.46
 22294dxNh6-4 8007.6992.31
 23263ntEh7+2 66036.5463.46
 24283hxSdA-1 10096.153.85
 25305dxNh5-4 8007.6992.31
 31374hxScK-4 8007.6992.31
 32393dxNh5-3 50071.1528.85
 33366dxNsA-7 17000.00100.00
 34384hxNs7-2 30080.7719.23
 35404dxNsA-3 50071.1528.85
 41473dNd7-4 20084.6215.38
 42493dxNh5-3 50071.1528.85
 43463ntEd6+2 66036.5463.46
 44482ntWsQ+2 18088.4611.54
 45505cWsQ= 60061.5438.46
 51573ntWd5+3 69017.3182.69
 52596cEs2-1100 100.000.00
 63563ntWsQ+2 66036.5463.46
 54583ntWsQ+2 66036.5463.46
 61604ntEs2= 63055.7744.23
 55623dNh5-3 15092.317.69
 53643ntEd6+2 66036.5463.46

ROZDANIE 9

N
EW

S  Q J 10 6 5
H  Q J 8
D  Q 9 8 5 4
C 
 
S  K 4 3
H  A K 10
D  A 2
C  K Q 8 7 2
9S  A 9 8 7
H  5
D  K 10 7
C  J 9 5 4 3
 S  2
H  9 7 6 4 3 2
D  J 6 3
C  A 10 6
 
Ilość lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N24661 E1097711
S24661 W1197711
Minimax: 4N W, -660
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary.4.0.0.28 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-11-09 o 19:07:35