XXIII Mauzoleum Bema Tarnów 2008-11-09

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 ...  >>
 <      > 

 
 numerykont
rakt
rozg
rywa
wistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW
 11184sSh10=620 80.7719.23
 12205sxSdA-2 5005.7794.23
 13173sNh3+1170 34.6265.38
 14195cxWsQ-1200 50.0050.00
 15164sNc7-1 10021.1578.85
 21284sNc7=620 80.7719.23
 22304sSh10=620 80.7719.23
 23275cxWhK-1200 50.0050.00
 24295cxWhA-2500 65.3834.62
 25264sSh10=620 80.7719.23
 31384sSh10+2680 100.000.00
 32405cxWsQ-1200 50.0050.00
 33375sxSh10-1 20013.4686.54
 34394sSh10+1650 96.153.85
 35365cxWdK= 7500.00100.00
 41482sSh10+3200 50.0050.00
 42504sScA=620 80.7719.23
 43475cxWhK-1200 50.0050.00
 44494sSh10=620 80.7719.23
 45463dNc6+1130 30.7769.23
 63584sNhQ-1 10021.1578.85
 52604sxNc7-2 5005.7794.23
 61575sxScA-1 20013.4686.54
 54595cxWsQ-1200 50.0050.00
 55563hEsA-1100 26.9273.08
 53624sSh10=620 80.7719.23
 51643sSh3+2200 50.0050.00

ROZDANIE 7

S
obie

S  Q J 6 2
H  A K
D  K Q 5 4 2
C  J 5
 
S  7
H  10 3
D  A J 10 8
C  A Q 10 9 6 4
7S  10 8 4
H  Q J 8 7 5 2
D 
C  8 7 3 2
 S  A K 9 5 3
H  9 6 4
D  9 7 6 3
C  K
 
Ilość lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N695103 E63839
S684103 W63839
Minimax: 3S N, +140
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary.4.0.0.28 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-11-09 o 19:07:35