74.    WŁAŚCIWE ZACHOWANIE I ETYKIETA

 

A.   Właściwa postawa gracza

 

1.    Uprzejmość – gracz powinien zawsze i wobec wszystkich zachowywać uprzejmą postawę.

2.    Grzeczność w słowach i postępowaniu – gracz powinien usilnie wystrzegać się wszelkich komentarzy lub zachowań, które mogłyby zdenerwować lub też wprowadzić w zakłopotanie innego gracza albo zepsuć przyjemność gry.

3.    Przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania – każdy gracz powinien przestrzegać jednolitego, poprawnego sposobu zagrań i zgłaszania zapowiedzi.

 

B.   Etykieta – ze względów kurtuazyjnych gracz powinien unikać:

 

1.    Nieokazywania dostatecznej uwagi przebiegowi gry.

2.    Wygłaszania zbędnych komentarzy podczas licytacji i rozgrywki.

3.    Odłączania karty od swojej ręki zanim przypadnie na niego kolej zagrywania.

4.    Zbędnego przedłużania rozgrywki (np. kontynuowania jej mimo zupełnej pewności wzięcia wszystkich pozostałych lew) w celu rozproszenia uwagi przeciwnika.

5.    Przywoływania sędziego i zwracania się do niego w sposób niegrzeczny wobec niego lub wobec innych uczestników.

 

C.   Naruszenia procedury – za naruszenie procedury uznaje się:

 

·         Używanie różnych określeń – innych niż przepisowe – dla wyrażenia tej samej zapowiedzi.

·         Okazywanie zadowolenia albo niezadowolenia z jakiejś zapowiedzi lub zagrania.

·         Ujawnienia przewidywania lub zamiaru wzięcia albo oddania lewy zanim zagrano w niej wszystkie karty. Wypowiadanie komentarza lub szczególne zachowanie się podczas licytacji albo rozgrywki – np. zmierzające do skierowania uwagi na ważny fakt czy też na liczbę lew brakujących do osiągnięcia sukcesu.

·         Patrzenie w sposób znaczący na innego gracza podczas licytacji albo rozgrywki czy też przyglądanie się jego ręce z zamiarem rozpoznania kart lub zauważenia miejsca, z którego wyjmuje kartę (niemniej nie jest postępowaniem niewłaściwym skorzystanie z informacji uzyskanej przez nieumyślne zobaczenie karty przeciwnika).

·         Okazywanie wyraźnego braku dalszego zainteresowania rozdaniem (np. przez złożenie kart).

·         Zmienianie tempa licytacji albo rozgrywki, w celu rozproszenia uwagi przeciwnika.

·         Opuszczanie miejsca przy stole – bez wyraźnej potrzeby – przed ogłoszeniem końca rundy.

 


OCZEKIWANE ZACHOWANIE SIĘ
Wszystko to, co czyni grę w brydża bardziej przyjemną.

 

1.    Pozdrawiaj innych graczy w przyjacielski sposób przed rozpoczęciem gry w każdej rundzie.

2.    Bądź dobrym „gospodarzem” i „gościem” przy stole.

3.    Udostępniaj przeciwnikom prawidłowo wypełnione karty konwencyjnej.

4.    Staraj się, aby zrobić WSZYSTKO co możliwe dla uprzyjemnienia gry w brydża sobie, partnerowi i przeciwnikom.

5.    Pogratuluj przeciwnikom, gdy dobrze zalicytują lub zagrają.

 

 

NIEAKCEPTOWALNE ZACHOWANIE SIĘ
Wszystko to, co czyni grę w brydża mniej przyjemną.

 

1.    Publiczne krytykowanie partnera lub przeciwników.

2.    Nękanie, grubiaństwo, insynuacje, przeklinanie, groźby lub brutalność.

3.    Negatywne komentowanie rozgrywki lub licytacji przeciwników albo partnera.

4.    Napawanie się dobrym wynikiem.

5.    Sprzeciwianie się wezwaniu sędziego.

6.    Kwestionowanie lub dyskutowanie orzeczeń sędziego.

7.    Brak dbałości o higienę osobistą i staranny wygląd i ubiór.