REGULAMIN

CYKLU TURNIEJÓW BRYDŻOWYCH

O PUCHAR REKTORA PWSZ W TARNOWIE

MAXY

 

 

 

§1

Zawody mają charakter turniejów otwartych – mogą w nich uczestniczyć zarówno zawodnicy zrzeszeni w PZBS jak i amatorzy.

 

§2

1     Cykl rozgrywek obejmuje 18 turniejów na maksy.

2.    Turnieje rozgrywane będą w siedzibie Domu Studenta w Tarnowie przy ul. Słowackiego w drugi i trzeci czwartek miesiąca.

3.    Turnieje zostaną rozegrane w następujących w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, październik, listopad, grudzień.

 

§3

1.    W turniejach ilość przyznawanych PDF–ów równa jest – dwukrotnej liczbie startujących par z obniżką za kolejne miejsce 2 PDF – aż do wyczerpania. Dodatkowo za zdobycie pierwszych trzech miejsc premia 5–3–1 PDF.

2.    Do punktacji końcowej zalicza się 12 najlepszych rezultatów. O zajętym miejscu w punktacji długofalowej decyduje suma PDF.

3.    W przypadku tej samej ilości PDF uzyskanych przez dwóch lub więcej zawodników o kolejności w punktacji długofalowej decyduje kolejno:

     wyższa ilość wszystkich zdobytych punktów,

     ilość zwycięstw,

     ilość zajętych drugich miejsc,

     ilość zajętych trzecich miejsc itd.

 

§4

1.    Opłaty startowe:

     normalna – 16 zł,

     członkowie PZBS – 11 zł,

     seniorzy (od 65 lat), kobiety, juniorzy (do 25 lat) – 7 zł,

     uczniowie szkół średnich lub podstawowych oraz uczestnicy kursów brydżowych organizowanych przez TZBS – bezpłatnie (bez prawa do nagród) lub 6 zł.

2.    Podział funduszu wpisowego:

     opłata sędziego 40 zł (grający sędzia 30 zł),

     50% – nagrody cotygodniowe,

     25% – fundusz TZBS,

     25% – nagrody długofalowe.

 

§5

1.    Nagrody cotygodniowe – finansowe wg klucza:

I     II    III  IV  V    S

10   6     5     3     2     3

2.    Ilość nagród w zależności od ilości startujących par:

       8 – 16 par – 2 nagrody normalne,

     17 – 24 par – 3 nagrody normalne,

     25 – 36 par – 4 nagrody normalne i 1 specjalna.

3.    Dla graczy par młodzieżowych przewiduje się specjalną nagrodę M z funduszu organizatora w wysokości 2 jednostek obliczeniowych klucza pod warunkiem zajęcia miejsca:

     w 1/3 stawki uczestników – dla juniorów do 25 lat (wniesiona opłata startowa),

     w 1/2 stawki uczestników – dla uczniów.

Powyższe nagrody przysługują parze, która nie otrzyma nagrody normalnej.

4.    Prowadzone będą dwie klasyfikacje długofalowe:

     generalna (wśród wszystkich uczestników turnieju),

     popularna (wśród uczestników o WK do 1.5 włącznie).

5.    Wyniki turniejów będą wliczane również do prowadzonej oddzielnie długofalowej punktacji kwartalnej na zasadach określonych w oddzielnym regulaminie tej klasyfikacji.

 

§6

Liczenie wyników turnieju.

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej par o kolejności decyduje bezpośrednie spotkanie. Jeśli bezpośrednie spotkanie nie rozstrzyga lub nie zostało rozegrane zdobyte miejsce jest dzielone ex aequo, a pdf przydzielane są jako średnia przysługujących punktów z zaokrągleniem w górę.

 

§7

1.    W klasyfikacji generalnej rocznej zostaną przyznane następujące nagrody:

     puchar dla zwycięzcy,

     dyplomy dla pierwszych trzech zawodników

     dyplom dla pierwszego zawodnika klasyfikacji popularnej

2.    Nagrody finansowe dla trzech pierwszych zawodników (I – 120 zł, II – 80 zł, III – 50 zł, P – 30 zł).

3.    Nagrody nie kumulują się – jeśli najlepszy zawodnik klasyfikacji popularnej zdobył nagrodę w obu klasyfikacjach wybiera jedną z nich.

 

§8

1.    Odwołania od decyzji sędziego prowadzącego turniej będą rozpatrywane bezpośrednio po zakończeniu danego turnieju przez Komisję Odwoławczą powołaną przez sędziego.

2.    Protest powinien być złożony na oryginalnym druku (dostępny u sędziego) do 15 min po zakończeniu turnieju i wpłaceniu kaucji w wysokości 50 zł.

3.    W razie jednogłośnego nieuznania protestu kaucja przepada na rzecz TZBS. Decyzja Komisji jest ostateczna.

 

§9

Czas reklamacji zapisu w protokole wynosi 7 dni. Zmiany można dokonać jeżeli potwierdzają ją obie zainteresowane pary. Decyzja o zmianie wyniku w trakcie turnieju należy do sędziego, po turnieju do Prezesa lub V-ce Prezesa TZBS.

 

§10

Zarząd TZBS i Dyrekcja „Domu Studenta” prosi o przestrzeganie zasad dobrego zachowanie, uprzejmość i tolerancję wobec innych ze szczególnym uwzględnieniem zawodników początkujących. Przypominamy o zakazie palenia tytoniu i przebywania osób nietrzeźwych w budynku „Domu Studenta”.

 

§11

Zgodnie z zasadą obowiązującą i propagowaną przez TZBS „Zero tolerancji dla niewłaściwego zachowania”, organizator uprzedza, że wszelkie objawy nagannego zachowania, używania wulgarnych słów oraz łamania zasad dobrych obyczajów i gry fair będą karane. Niedopuszczalne są zachowania agresywne i dyskusje o jakichkolwiek rozdaniach. Zawodnicy zakłócający innym przyjemność gry muszą się liczyć z możliwością usunięcia z turnieju a nawet dyskwalifikacją do końca trwania cyklu turniejów.

 

§12

Interpretacja Regulaminu należy do Zarządu TZBS.

 

 

 

 

Tarnów 04.01.2010 r.                                                    Zarząd TZBS w Tarnowie