REGULAMIN TURNIEJÓW BRYDŻOWYCH
GRAND PRIX TARNOWA

 

 

§1

Organizatorami turniejów są TZBS Tarnów. Turnieje rozgrywane będą w pierwszy czwartek miesiąca. Początek godz.17.30.

 

 

I. ELIMINACJE

 

§2

1     Cykl rozgrywek obejmuje 10 turniejów na maksy.

2.    Turnieje zostaną rozegrane w następujących w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień.

3.    Do punktacji długofalowej liczonych będzie 6 najlepszych wyników procentowych.

 

§3

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej par o kolejności decyduje bezpośrednie spotkanie. Jeśli bezpośrednie spotkanie nie rozstrzyga lub nie zostało rozegrane zdobyte miejsce jest dzielone ex aequo.

 

§4

1.    Nagrody cotygodniowe – finansowe wg klucza:

I     II    III  IV  V    S

10   6     5     3     2     2

2.    Ilość nagród w zależności od ilości startujących par:

       8 – 16 par – 2 nagrody normalne,

     17 – 24 par – 3 nagrody normalne,

     25 – 36 par – 4 nagrody normalne i 1 specjalna.

 

§5

Zawody mają charakter turniejów otwartych – mogą w nich uczestniczyć zarówno zawodnicy zrzeszeni w PZBS jak i amatorzy, w dowolnych zestawieniach par. Ilość miejsc ograniczona, wpisy przed turniejem wg kolejności zgłoszeń. Turnieje rozgrywane są na maxy.

 

§6

Miejsce rozgrywek – Dom Studenta, ul. Słowackiego, Tarnów.

 

§7

1.    Opłaty startowa w każdym turnieju wynosi:

     normalna – 20 zł,

     członkowie PZBS – 15 zł,

     seniorzy (od 65 lat), juniorzy (do 25 lat) – 10 zł,

     młodzież szkolna – 7 zł.

2.    Podział funduszu wpisowego:

     opłata sędziego 40 zł (grający sędzia 30 zł),

     40% – nagrody cotygodniowe,

     20% – fundusz TZBS,

     40% – nagrody długofalowe.

 

§9

1.    Odwołania od decyzji sędziego prowadzącego turniej będą rozpatrywane bezpośrednio po zakończeniu danego turnieju przez Komisję Odwoławczą powołaną przez sędziego.

2.    Protest powinien być złożony na oryginalnym druku (dostępny u sędziego) do 15 min po zakończeniu turnieju i wpłaceniu kaucji w wysokości 50 zł.

3.    W razie jednogłośnego nieuznania protestu kaucja przepada na rzecz TZBS. Decyzja Komisji jest ostateczna.

 

§10

Czas reklamacji zapisu w protokole wynosi 7 dni. Zmiany można dokonać jeżeli potwierdzają ją obie zainteresowane pary. Decyzja o zmianie wyniku w trakcie turnieju należy do sędziego, po turnieju do Prezesa lub V-ce Prezesa TZBS.

 

§11

1.    W klasyfikacji generalnej rocznej zostaną przyznane następujące nagrody:

     puchar dla zwycięzcy,

     dyplomy dla pierwszych trzech zawodników,

     dyplom dla pierwszego zawodnika klasyfikacji popularnej.

2.    Nagrody finansowe dla trzech pierwszych zawodników (I – 100 zł, II – 60 zł, III – 40 zł).

 

 

II. FINAŁ

 

§12

1.    Zwycięzcy Grand Prix Tarnowa wyłonieni zostaną w trakcie dwudniowego finału – rozgrywanego w styczniu następnego roku po rozegraniu cyklu rozgrywek.

2.    Finał będzie składał się z dwóch faz.

3.    W pierwszej fazie (16 najlepszych zawodników wraz z partnerem, który rozegrał minimum 1 turniej w GPT) zawodnicy rozegrają po 2 rozdania każdy z każdym. Carry over wynosi 1/6 % z eliminacji i będzie traktowane jako jedna dodatkowa sesja.

4.    W drugiej fazie zawodnicy rozegrają ponownie po 2 rozdania każdy z każdym. Carry over to wynik procentowy po pierwszej fazie i będzie traktowane jako jedna dodatkowa sesja.

 

§13

Opłaty startowa w dwudniowym turnieju finałowym wynosi 30 zł od zawodnika.

 

§14

W klasyfikacji końcowej zostaną przyznane następujące nagrody:

     puchary i nagrody książkowe dla trzech najlepszych zawodników,

     nagrody finansowe dla dwunastu najlepszych zawodników:

I – 300 zł,

II – 200 zł,

III – 150 zł,

IV – 120 zł,

V – 100 zł,

VI – 80 zł,

VII-VIII – 60 zł,

IX-XII – 30 zł.

 

§15

Zarząd TZBS i Dyrekcja „Domu Studenta” prosi o przestrzeganie zasad dobrego zachowanie, uprzejmość i tolerancję wobec innych ze szczególnym uwzględnieniem zawodników początkujących. Przypominamy o zakazie palenia tytoniu i przebywania osób nietrzeźwych w budynku „Domu Studenta”.

 

§16

Zgodnie z zasadą obowiązującą i propagowaną przez TZBS „Zero tolerancji dla niewłaściwego zachowania”, organizator uprzedza, że wszelkie objawy nagannego zachowania, używania wulgarnych słów oraz łamania zasad dobrych obyczajów i gry fair będą karane. Niedopuszczalne są zachowania agresywne i dyskusje o jakichkolwiek rozdaniach. Zawodnicy zakłócający innym przyjemność gry muszą się liczyć z możliwością usunięcia z turnieju a nawet dyskwalifikacją do końca trwania cyklu turniejów.

 

§17

Interpretacja Regulaminu należy do Zarządu TZBS.

 

 

 

 

Tarnów 04.01.2010 r.                                                    Zarząd TZBS w Tarnowie