REGULAMIN TURNIEJÓW BRYDŻOWYCH
BAROMETR

 

 

§1

Organizatorami turniejów są TZBS Tarnów. Turnieje rozgrywane będą w pierwszy poniedziałek miesiąca. Początek godz.17.30.

 

§2

1.    Cykl będzie składał się z 9 turniejów.

2.    Do punktacji długofalowej liczonych będzie 6 najlepszych wyników.

3.    W turniejach ilość przyznawanych PDF-ów równa jest – dwukrotnej liczbie startujących par z obniżką za kolejne miejsce 2 PDF – aż do wyczerpania. Dodatkowo za zdobycie pierwszych trzech miejsc premia 5-3-1 PDF.

4.    W przypadku lokat dzielonych decydować będzie większa ilość punktów zdobyta we wszystkich turniejach.

 

§3

W przypadku uzyskania jednakowego wyniku w turnieju przez dwie lub kilka par o kolejności decyduje:

     wyższe miejsce zajmowane przed ostatnią rundą,

     bezpośrednie spotkanie,

     wyższe miejsce zajmowane na dwie rundy do końca.

 

§4

1.    Nagrody cotygodniowe – finansowe wg klucza:

I     II    III  IV  V    S

10   6     5     3     2     2

2.    Ilość nagród w zależności od ilości startujących par:

       8 – 16 par – 2 nagrody normalne,

     17 – 24 par – 3 nagrody normalne,

     25 – 36 par – 4 nagrody normalne i 1 specjalna.

 

§5

Zawody mają charakter turniejów otwartych – mogą w nich uczestniczyć zarówno zawodnicy zrzeszeni w PZBS jak i amatorzy, w dowolnych zestawieniach par. Ilość miejsc ograniczona, wpisy przed turniejem wg kolejności zgłoszeń. Turnieje rozgrywane są na maxy.

 

§6

Miejsce rozgrywek – Dom Studenta, ul. Słowackiego, Tarnów.

 

§7

1.    Opłaty startowa w każdym turnieju wynosi :

     normalna – 20 zł,

     członkowie PZBS – 15 zł,

     seniorzy (od 65 lat), juniorzy (do 25 lat) – 10 zł,

     młodzież szkolna – 7 zł.

2.    Podział funduszu wpisowego:

     50% – fundusz organizacyjny,

     30% – nagrody regulaminowe turniejowe.

     20% – (15% punktacja długofalowa + 5% TZBS).

 

§8

Turnieje zostaną rozegrane w następujących w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, październik, listopad, grudzień.

 

§9

1.    Odwołania od decyzji sędziego prowadzącego turniej będą rozpatrywane bezpośrednio po zakończeniu danego turnieju przez Komisję Odwoławczą powołaną przez sędziego.

2.    Protest powinien być złożony na oryginalnym druku (dostępny u sędziego) do 15 min po zakończeniu turnieju i wpłaceniu kaucji w wysokości 50 zł.

3.    W razie jednogłośnego nieuznania protestu kaucja przepada na rzecz TZBS. Decyzja Komisji jest ostateczna.

 

§10

1.    Pomyłkę w zapisie w rundach przed rozstawieniem jeżeli potwierdzają ją obie zainteresowane pary należy skorygować przed dwoma ostatnimi rundami turnieju. Pomyłkę w zapisie w przedostatniej rundzie należy skorygować przed ostatnią rundą, a pomyłki z ostatniej rundy do trzech dni po turnieju.

2.    W przypadku przekroczenia terminów wymienionych w punkcie 1 żadne zmiany na korzyść którejś pary nie mogą być dokonane. Może zostać tylko skorygowany wynik na niekorzyść jakiejś pary – w protokole powstanie zapis dzielony.

3.    Decyzja o zmianie wyniku w trakcie turnieju należy do sędziego, po turnieju do Prezesa lub V-ce Prezesa TZBS.

 

§11

1.    W klasyfikacji generalnej rocznej zostaną przyznane następujące nagrody:

     puchar dla zwycięzcy,

     dyplomy dla pierwszych trzech zawodników

     dyplom dla pierwszego zawodnika klasyfikacji

2.    Nagrody finansowe dla trzech pierwszych zawodników (I – 100 zł, II – 60 zł, III – 40 zł).

 

§12

Zarząd TZBS i Dyrekcja „Domu Studenta” prosi o przestrzeganie zasad dobrego zachowanie, uprzejmość i tolerancję wobec innych ze szczególnym uwzględnieniem zawodników początkujących. Przypominamy o zakazie palenia tytoniu i przebywania osób nietrzeźwych w budynku „Domu Studenta”.

 

§13

Zgodnie z zasadą obowiązującą i propagowaną przez TZBS „Zero tolerancji dla niewłaściwego zachowania”, organizator uprzedza, że wszelkie objawy nagannego zachowania, używania wulgarnych słów oraz łamania zasad dobrych obyczajów i gry fair będą karane. Niedopuszczalne są zachowania agresywne i dyskusje o jakichkolwiek rozdaniach. Zawodnicy zakłócający innym przyjemność gry muszą się liczyć z możliwością usunięcia z turnieju a nawet dyskwalifikacją do końca trwania cyklu turniejów.

 

§14

Interpretacja Regulaminu należy do Zarządu TZBS.

 

 

 

 

Tarnów 04.01.2010 r.                                                    Zarząd TZBS w Tarnowie