REGULAMIN
TARNOWSKIEJ LIGI OKRĘGOWEJ
SEZON 2006/2007

 

 

1.                  W Tarnowskiej Lidze Okręgowej, po uiszczeniu stosownych składek startować może każda nowo zgłoszona drużyna.

2.                  Do rozgrywek zgłosiły się:

1.       Senior Tarnów – kapitan Stanisław Foszcz;

2.       TKKF Azoty Tarnów – kapitan Bronisław Micek;

3.       Dolce Vita Dąbrowa Tarnowska – kapitan Zygmunt Wróbek;

4.       Centermed Tarnów – kapitan Krzysztof Ziewacz.

3.                  Drużyny rozegrają 6 meczów 24-rozdaniowych w Rundzie Zasadniczej „każdy z każdym” mecz i rewanż oraz 3 mecze 24-rozdaniowe w Rundzie Finałowej.

4.                  Do Rundy Finałowej drużyny przystępują z nowymi numerami startowymi wg kolejności miejsc po Rundzie Zasadniczej.

5.                  Terminarz Rundy Zasadniczej:

 

Termin

Gospodarz

Goście

29.01-02.02

Senior

Azoty

29.01-02.02

Dolce Vita

Centermed

12.02-16.02

Senior

Dolce Vita

12.02-16.02

Azoty

Centermed

26.02-02.03

Dolce Vita

Azoty

26.02-02.03

Centermed

Senior

12.03-16.03

Azoty

Senior

12.03-16.03

Centermed

Dolve Vita

26.03-30.03

Dolce Vita

Senior

26.03-30.03

Centermed

Azoty

16.04-20.04

Azoty

Dolce Vita

16.04-20.04

Senior

Centermed

 

6.                  Terminarz Rundy Finałowej:

 

Termin

Gospodarz

Goście

18.05-19.05

2 drużyna r.z.

3 drużyna r.z.

18.05-19.05

1 drużyna r.z.

4 drużyna r.z.

18.05-19.05

2 drużyna r.z.

4 drużyna r.z.

18.05-19.05

1 drużyna r.z.

3 drużyna r.z.

18.05-19.05

3 drużyna r.z.

4 drużyna r.z.

18.05-19.05

1 drużyna r.z.

2 drużyna r.z.

7.                  Każde spotkanie powinno odbyć się w wyznaczonym terminie.

8.                  Wszelkie ewentualne zmiany terminu rozgrywania meczu powinny być uzgodnione z opiekunem ligi.

9.                  Przełożone spotkanie powinno odbyć się przed następną kolejką spotkań.

10.              Protokoły meczów winny być dostarczone opiekunowi ligi w ciągu 2 dni od ich rozegrania.

11.              Do III ligi awansuje drużyny, która zajęła pierwsze miejsce, natomiast w barażach gra drużyna, która zajęła drugie miejsce.

12.              Baraż „każdy z każdym” – mecze 24-rozdaniowe, dwie pierwsze drużyny z barażu uzyskują prawo startu w III Lidze.

13.              W przypadku równej ilości VP – o miejscu decydują: bezpośredni mecz (mecze) a w drugiej kolejności ilość IMP.

14.              W rozgrywkach ligowych mają zastosowanie:

    przepisy MPB;

    Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS;

    uchwały ZG PZBS, chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej.

15.              Pozostałe zasady – tak jak w regulaminie III Ligi, oraz w RZBS PZBS.

16.              Kapitanowie drużyn mają obowiązek zapoznania swoich zawodników z niniejszym regulaminem, terminarzem szczegółowym danej ligi i innymi przepisami wymienionymi w punkcie 14.

17.              Interpretacja powyższego regulaminu należy do Zarządu Tarnowskiego Związku Brydża Sportowego.

18.              Opiekunowie Ligi Okręgowej: Leszek Gabriel tel. 0-14 622 13 08, Piotr Markiewicz.

 

 

 

Za Zarząd Tarnowskiego Związku Brydża Sportowego

Witold Stachnik