REGULAMIN
DŁUGOFALOWEJ KLASYFIKACJI KWARTALNEJ TZBS
W TARNOWIE

 

 

§1

Klasyfikacja ma charakter otwarty – mogą w nich uczestniczyć zarówno zawodnicy zrzeszeni w PZBS jak i amatorzy.

 

§2

Długofalowa klasyfikacja kwartalna obejmuje 22 turnieje rozgrywane w danym kwartale w Tarnowskim Związku Brydża Sportowego:

     3 czwartkowe turnieje cyklu GP Tarnowa

     6 czwartkowych turniejów na maxy,

     6 poniedziałkowych turniejów na impy,

     3 poniedziałkowe turnieje na maxy typu barometr,

     3 poniedziałkowe turnieje KMP,

     1 turniej indywidualny na maxy.

 

§3

Do kwartalnej punktacji długofalowej turniejów zaliczać:

a)    z turniejów poniedziałkowych:

                  2 najlepsze wyniki barometrów,

                  2 najlepsze wyniki KMP,

                  4 najlepsze wyniki turniejów na imp.

b)   z turniejów czwartkowych:

                  2 najlepsze wyniki turniejów z cyklu GP Tarnowa,

                  4 najlepszych wyników turniejów na maxy.

c)    wynik turnieju indywidualnego.

 

§4

1.    W turniejach ilość przyznawanych PDF-ów równa jest – dwukrotnej liczbie startujących par z obniżką za kolejne miejsce 2 PDF – aż do wyczerpania. Dodatkowo za zdobycie pierwszych trzech miejsc premia 5-3-1 PDF.

2.    Uczestnicy turnieju indywidualnego otrzymają punkty długofalowe PDF w zależności od zajętego miejsca – liczba startujących par z obniżką za kolejne miejsce 1 PDF – aż do wyczerpania. Dodatkowo za zdobycie pierwszych trzech miejsc premia 5-3-1 PDF.

3.    W przypadku tej samej ilości PDF uzyskanych przez dwóch lub więcej zawodników o kolejności w punktacji długofalowej decyduje kolejno:

     wyższe miejsce w turnieju indywidualnym,

     wyższe ilość wszystkich zdobytych punktów,

     ilość zwycięstw,

     ilość zajętych drugich miejsc,

     ilość zajętych trzecich miejsc itd.

 

§6

Nagrody z tytułu kwartalnej klasyfikacji długofalowej:

     nagrody finansowe dla 5 najlepszych graczy,

     nagroda finansowa popularna dla najlepszego zawodnika posiadającego współczynnik 1.5 lub niższy (ta nagroda nie kumuluje się z nagrodą zdobytą przez zawodnika pierwszej szóstki – zawodnik wybiera wyższą),

     nagroda finansowa dla najlepszego juniora (ta nagroda nie kumuluje się z nagrodą zdobytą przez zawodnika pierwszej szóstki ani nagrodą popularną – zawodnik wybiera wyższą).

 

§7

Nagrody finansowe długofalowe będą dzielone wg klucza:

I     II    III  IV  V    WSP. <=1.5             JUN

10   6     5     3     2     3                        3

 

 

 

 

Tarnów 04.01.2010 r.                                                    Zarząd TZBS w Tarnowie