Andrzej

Bachowski

Zbigniew

Barnaś

Jerzy

Bojarski

Józef

Bratuś

Tadeusz

Broda

Józef

Churaś

Antoni

Czekaj

Zygmunt

Czernecki

Zdzisław

Domański

Antoni

Dziedzic

Andrzej

Fior

Marian

Fischer

Antoni

Folżański

Mikołaj

Grell

Karol

Hajek

Stanisław

Hebda

Roman

Jasica

Zbigniew

Kapała

Ryszard

Kluska

Jerzy

Kolmas

Roman

Kołodziej

Stanisław

Kozaczka

Antoni

Krzysztofowicz

Józef

Kubala

Adam

Kudela

Tomasz

Kułakowski

Marian

Kudrański

Adam

Lach

Zbigniew

Ługowski

Bronisław

Malisz

Bronisław

Małek

Władysław

Martulewicz

Edmund

Mazurek

Mieczysław

Michałowski

Marian

Mirek

Bogusław

Misiak

Czesław

Murczek

Eugeniusz

Papuga

Jerzy

Pawlik

Zygmunt

Pertkiewicz

Roman

Pękala

Romuald

Piotrowicz

Jerzy

Pluciński

Leon

Polak

Wacław

Prawda

Antoni

Pudło

Henryk

Rogoziński

Marian

Rzeszutek

Stanisław

Sawczak

Wacław

Sawczak

Jacek

Sawczyński

Marian

Siedlik

Józef

Smolak

Władysław

Smolak

Zbigniew

Sobecki

Jerzy

Steg

Mariusz

Surman

Antoni

Szczepanik

Alina

Szymiczek

Ryszard

Śliwiński

Tadeusz

Teodorczyk

Tadeusz

Trzeciak

Jerzy

Uchwat

Jacek

Urban

Emil

Węgrzyn

Kazimierz

Węgrzyn

Tadeusz

Wiśniowski

Stanisław

Wojnarski

Jan

Wolny

Leszek

Zaborowski

Stefan

Zapała

Zenon

Zmarzły