<< < 123456789101112131415161718192021 > >>
  <   >  

 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 11

S
nikt

S  Q 10 2
H  Q 9
D  K 9 4
C  A J 10 9 6
 
S  K J 6 4
H  K 4 3
D  J 10 8 7
C  8 5
11S  A 8 5 3
H  A J 10 8 5
D 
C  Q 7 3 2
 S  9 7
H  7 6 2
D  A Q 6 5 3 2
C  K 4
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N63487 E710956
S63486 W710956
Minimax: 4S E, -420
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-03-01 o 23:39:13