Powrót do wyników

Memoriałowy Turniej Par Pamięci
Zmarłych Brydżystów Tarnowskich
Tarnów 2005-11-05

WYNIKI PARY NR 27  R Wajdowicz-A Hycnar         19.0 PK   

PRZECIWNICYROZD.LINIAZAPIS% 
nsew
28 Z Czernecki-K Sztompke13.5 MP/MA1NS+140 75.00 
2NS+90 15.63 
10 J Krawczyński-K Warzocha11.0 LU/PK3EW +15056.25 
4EW +10015.63 
12 E Karski-P Tuszyński8.0 MA5EW +92081.25 
6EW-500 62.50 
6 W Fecko-Z Kubicki14.0 MP7EW-690 9.38 
8EW +40046.88 
1 A Dmochowski-M Surmiak8.0 MP9EW-140 53.13 
10EW-100 59.38 
33 J Sapiecha-D Opolski2.0 LU11EW +40068.75 
12EW60/6060.00 
32 P Korombel-M Rodzaj3.0 MP13EW +50040.63 
14EW +42087.50 
25 D Sosin-P Markiewicz3.0 MP15NS+90 65.63 
16NS+140 71.88 
5 L Gabriel-J Prewendowski6.5 MP17EW-480 12.50 
18EW-50 9.38 
9 M Czub-Gołaszewsk-J Stokłosa8.5 MP19NS+80 68.75 
20NS -65021.88 
3 J Szyszkowski-A Trygar19.0 MP21EW +51093.75 
22EW +10062.50 
14 S Prokuszki-A Mucha1.5 MP23EW-620 56.25 
24EW +45065.63 
21 K Banek-B Lesiecki11.0 MP25NS -5006.25 
26NS+200 28.13 
 WYNIK49.78%
+/- 
RAZEM49.78%
Powrót do wyników