Powrót do wyników

Memoriałowy Turniej Par Pamięci
Zmarłych Brydżystów Tarnowskich
Tarnów 2005-11-05

WYNIKI PARY NR 2  M Kozaczyński-G Rewer         6.5 PK   

PRZECIWNICYROZD.LINIAZAPIS% 
nsew
1 A Dmochowski-M Surmiak8.0 MP1EW +5068.75 
2EW-1130 0.00 
19 J Jurkiewicz-R Skotarski14.0 MP3NS -8000.00 
4NS -9900.00 
15 B Micek-Z Szkołut6.5 MP5NS+150 100.00 
6NS+650 65.63 
18 T Murczek-W Słowik14.0 MP7EW-660 34.38 
8EW +40046.88 
30 Z Niziołek-W Smołka  NZ9NS+500 75.00 
10NS+200 56.25 
26 A Rodzaj-S Smelcerz  NZ11EW +10025.00 
12EW +46069.91 
8 B Batkiewicz-M Sady14.0 MP13EW +80096.88 
14EW +42087.50 
11 A Kościński-W Krakowski1.5 MP15NS+120 93.75 
16NS+500 96.88 
23 M Pietraszek-J Znamirowski24.0 PK17NS+450 50.00 
18NS -40025.00 
10 J Krawczyński-K Warzocha11.0 LU/PK19EW-800 3.13 
20EW +20025.00 
22 M Atalski-T Raczkiewicz14.0 PK21EW +13065.63 
22EW +5025.00 
28 Z Czernecki-K Sztompke13.5 MP/MA23EW-630 40.63 
24EW +45065.63 
14 S Prokuszki-A Mucha1.5 MP25EW +620100.00 
26EW-150 93.75 
 WYNIK54.25%
+/--0.19%
RAZEM54.06%
Powrót do wyników