Powrót do wyników

Memoriałowy Turniej Par Pamięci
Zmarłych Brydżystów Tarnowskich
Tarnów 2005-11-05

WYNIKI PARY NR 11  A Kościński-W Krakowski       1.5 MP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAZAPIS% 
nsew
12 E Karski-P Tuszyński8.0 MA1NS+100 46.88 
2NS+140 50.00 
28 Z Czernecki-K Sztompke13.5 MP/MA3NS -13068.75 
4NS -65018.75 
22 M Atalski-T Raczkiewicz14.0 PK5NS -92018.75 
6NS+650 65.63 
25 D Sosin-P Markiewicz3.0 MP7NS+660 65.63 
8NS -40053.13 
26 A Rodzaj-S Smelcerz  NZ9EW-1400 3.13 
10EW +10075.00 
30 Z Niziołek-W Smołka  NZ11EW-100 3.13 
12EW +46069.91 
23 M Pietraszek-J Znamirowski24.0 PK13EW +62068.75 
14EW-50 53.13 
2 M Kozaczyński-G Rewer6.5 PK15EW-120 6.25 
16EW-500 3.13 
21 K Banek-B Lesiecki11.0 MP17NS+450 50.00 
18NS -40025.00 
15 B Micek-Z Szkołut6.5 MP19NS+110 75.00 
20NS -62059.38 
13 A Broda-A Jasielski14.0 MP21NS -13034.38 
22NS -2000.00 
31 K Kapusta-A Pietrucha6.5 MP23EW-1100 6.25 
24EW-50 15.63 
13 A Broda-A Jasielski14.0 MP25EW-100 15.63 
26EW-650 25.00 
 WYNIK37.54%
+/- 
RAZEM37.54%
Powrót do wyników