Memoriał Tarnowskich Brydżystów 2009-11-07

<< < 123456789101112131415161718192021 > >>
  <   >  

 
 numerykont
rakt
rozg
rywa
wistlewzapisPT
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 7

S
obie

S  K
H  A K 9 8 6
D  6 4 2
C  A J 9 5
 
S  A 10 9 5 4 2
H  Q 10
D  A 5
C  8 6 2
7S  J 8 3
H  5 4 2
D  J 10 9 8
C  Q 10 7
 S  Q 7 6
H  J 7 3
D  K Q 7 3
C  K 4 3
 
Ilość lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N8610910 E47333
S8610910 W47333
Minimax: 4H N, +620
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary.4.1.0.17 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-11-07 o 15:13:43